23 december 2022 Nieuws

We blikken terug op What if Lab in 2022

Met het nieuwe jaar in aantocht blikken we – nu het nog kan – graag nog even terug op 2022. Het was namelijk een jaar vól zinvolle samenwerkingen, innovatieve ontwerpen en flinke doorontwikkelingen. Van What if Labs tot Embassy Labs, alle ontwikkelingen kwamen tot een hoogtepunt op Dutch Design Week 2022 (DDW22). Daar vormden de uitkomsten van de labs belangrijke onderdelen van verschillende mooie exposities.
BINGO – Studio Anne Ligtenberg

ActiZ: een essentiële plek in de samenleving voor ouderen

In februari 2022 presenteerde Studio Anne Ligtenberg BINGO ‘Wat wil jij later worden als je oud bent’. Het spel heeft als doel het gesprek te stimuleren tussen jong en oud en na te denken over een alternatieve invulling van de oude dag. Het is het resultaat van What if Lab: Connected Generations. Een lab geïnitieerd door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgaanbieders gericht op ouderenzorg. Iedereen krijgt direct of indirect te maken met ouderdom. Toch laten we het nadenken hierover het liefst over aan zorginstellingen. Maar als we er allemaal mee te maken krijgen, zouden we dan niet allemaal een rol moeten spelen in het zoeken naar een oplossing?
We are Social Rebels presenteerde de Buurtwoongroep, met behulp van deze menukaart kiezen Buurtwoongroepleden tussen verschillende samenlevingsvormen. Het doel van het concept is het vergroten van de sociale cohesie in de buurt en het stimuleren van gedeelde woonruimtes.

Na afronding van het lab is ActiZ betrokken gebleven bij de ontwerpers. Zo heeft de organisatie het bingospel overhandigd aan minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder. Als resultaat is de ondertitel van het bingospel, “Wat wil je later worden als je oud bent?”, opgenomen in de stukken van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Die zin was leidend binnen ons project, het is dus heel bijzonder dat die op een plek terechtkomt waar beslissingen worden genomen over dit onderwerp”, aldus Anne Ligtenberg. 

Totaal Lokaal – Rogier Boogaard

Sweco: de zelfvoorzienende stad in vijf jaar

In mei 2022 riepen we in samenwerking met Sweco ontwerpers op om een grensverleggende toepassing te ontwerpen voor de zelfvoorzienende stad in vijf jaar. Welke rol speelt duurzaamheid in de stad van de toekomst? Hoe zien nieuwe leefomgevingen eruit? En wat voor nieuwe diensten en typen gebouwen kunnen we verwachten? In What if Lab: Totaal Lokaal gingen drie ontwerpers aan de slag. Floris Schoonderbeek boog zich over het thema voedsel. Bram de Vos ontwikkelde nieuwe denkrichtingen rondom energie. En Tjeerd Veenhoven richtte zich op het thema water. Tijdens DDW22 presenteerden ze de drie definitieve concepten aan een expert panel van Sweco én aan het DDW publiek in de Totaal Lokaal expo.

Reuma (on)zichtbaar – Muzus (foto: Max Kneefel)

ReumaNederland: reuma invoelbaar maken

Een ander lab dat in mei van start ging was het lab in samenwerking met ReumaNederland. Het doel? Een antwoord krijgen op de vraag; Hoe maken we het leven met reuma invoelbaar? Kromgetrokken handen, dikke gewrichten en weinig fysieke zelfstandigheid. Dat is waar mensen vaak aan denken als ze het woord Reuma horen. Hoewel er dankzij ontwikkelingen in de zorg inmiddels veel is veranderd, heeft reuma nog altijd grote impact op het leven van veel mensen. Het is lastig te begrijpen hoe het is om met reuma te leven, ook als je het in je omgeving ziet, of er wel eens verhalen over hoort. De constante moeite die het kost om mee te doen aan het dagelijks leven, blijft vaak onzichtbaar. Vanuit What if Lab: Make rheumatism i̶n̶visible ontwierp ontwerpstudio Muzus de installatie ‘Reuma (on)zichtbaar‘ dat inzicht in een leven met reuma en nodigt uit om het gesprek aan te gaan. Hiermee bekeken de DDW22 de gevolgen van de ziekte niet van een afstandje, maar wordt meegenomen in de impact van leven met reuma.

Gemeente Amsterdam: nieuwe kansen voor de bruggen

Een lab wat afgelopen jaar van start ging en zal doorlopen tot in 2023 is What if Lab: Over-bruggen met Gemeente Amsterdam. Veel bruggen en kademuren onze hoofdstad zijn aan het eind van hun technische levensduur. Het voor auto’s afsluiten van zo’n brug betekent een verandering voor de omwonenden. Soms kan die verandering als negatief worden gezien terwijl er ook kansen ontstaan. Er wordt een stukje stad “teruggewonnen” van de auto. Een kans voor nieuw gebruik en een verrijking voor de stad. Hoe kunnen we een dergelijke transitie zo vormgeven dat de verandering als meerwaarde wordt ontvangen in een buurt? Dat is de ontwerpvraag waarmee sociaal collectief PLYGRND.city en architectenduo Ivanka Bakker en Florian Eckardt aan de slag zijn gegaan. Participatiesessies met omwonenden zijn hierin essentiële tools. We zijn heel erg benieuwd hun definitieve concepten. Hierover meer in 2023!

We kijken uit naar een gloednieuw jaar vól nieuwe labs en nieuwe inzichten. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe open oproepen en het laatste What if Lab nieuws? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief en volg ons op Instagram en LinkedIn.