16 december 2021 Nieuws

Uithuiswerkplekken om leefkwaliteit van de mens te verbeteren

In samenwerking met Rijkswaterstaat en World Design Embassies lanceren we een nieuw Embassy Lab: Uithuiswerkplekken! Hybride werken (deels thuis en deels op kantoor) is voor veel mensen versneld het nieuwe normaal geworden door Corona. Voor lang niet iedereen is het huis echter een geschikte werkplek. Hoe kunnen we dit faciliteren? 

De afname in autogebruik de afgelopen twee jaren geeft ruimte om anders naar mobiliteit te kijken. Wellicht moeten we niet de reistijd verminderen door sneller of efficiënter te reizen, maar simpelweg minder te reizen door de werkomgeving dichter bij de werknemer te brengen. Daarom is nu het moment om ervoor te zorgen dat werknemers niet helemaal teruggaan naar “het oude normaal”, maar juist met elkaar op zoek naar een blijvende en werkbare vorm van het nieuwe normaal. Ontwerpstudio Van Eijk & Van der Lubbe gaat zich bezighouden met de ontwerpvraag: Hoe faciliteren we goede werkplekken dichtbij huis waardoor forensen minder vervoersbewegingen hoeven te maken?

Hybride werken zoekt nieuwe ruimte

De aanname in het experiment is dat door een aantrekkelijke werkplek aan te bieden van betere kwaliteit dan de thuis- of kantoorwerkplek in de nabije omgeving, de leefkwaliteit van de werknemer verbetert. En dat meer mensen de keuze zullen maken binnen de straal van 15 minuten van hun woonplek te blijven. Dit zou verkeersbewegingen op het wegennet verminderen, de afhankelijkheid van auto als vervoersmiddel verkleinen en de sociale cohesie binnen een wijk stimuleren. De focus van het experiment ligt dus op het creëren van een omgeving waarvan de kwaliteiten zo aantrekkelijk zijn dat bewoners verleid worden in uithuiswerkplekken te werken. In dit Lab gaan we die omgeving ook daadwerkelijk tijdelijk realiseren met een inrichting die aansluit bij de geïnventariseerde behoeftes (in een nog vast te stellen buurt).

Niels van Eijk & Miriam van der Lubbe (foto: Lissa Klappe)

Over van Eijk & Van der Lubbe

Van Eijk & Van der Lubbe is een ontwerpstudio gevestigd in Geldrop, opgezet door Niels van Eijk en Miriam van der Lubbe. Zij zetten ontwerp in als strategisch middel voor verandering naar een beter leefklimaat. Doormiddel van hun markante producten en uitgesproken bezoekbare plekken, streven ze naar een waardevolle leefomgeving voor alle mensen.

‘‘Het in kaart brengen en visueel toegankelijk maken van de mogelijkheden omtrent de uithuiswerkplekken in de toekomst, is een strategisch middel voor verandering naar een beter leefklimaat.’’ – Miriam van der Lubbe

Het ontwerpstudio combineert in dit lab verschillende ervaringen die zij in het verleden voor verschillende opdrachtgevers hebben opgedaan: van conceptontwikkeling voor de auto in de toekomst (Experience in motion voor Volvo) tot het ontwerp van een voor iedereen passende werkomgeving van 450 medewerkers (o.a. Zoveel mensen, zoveel wensen- werkomgeving voor Woonbedrijf).