2 oktober 2023 Nieuws

Positieve functiemenging in de stad

Denk aan plekken waar er nu schuring plaatsvindt; waar industrie tegenover wonen staat, mobiliteit tegenover leefbaarheid of natuur tegenover landbouw. In What if Lab: Rethinking shared space maken ontwerpers, in samenwerking met Sweco, nieuwe keuzes voor deze gebieden. Space & Matter, Starling Associates en cocosmos hebben ieder toekomstbestendige, integrale en adaptieve oplossingen ontwikkeld om de functiemenging (mixed-use) op een positieve en toekomstbestendige manier vorm te geven. Benieuwd naar de concepten? Lees dan verder.

The Third Zone – Space & Matter

Steden hebben lange tijd industrieën weggeduwd en werk- en woongebieden uit elkaar getrokken, wat heeft geleid tot tot sociale en economische uitdagingen. Terwijl rechtvaardige samenlevingen wijken met gemengd gebruik moeten stimuleren voor toegang tot banen, energietransformatie en circulaire economieën. Door middel van stakeholder management, waarbij de gemeente, lokale bedrijven en bewoners betrokken waren, vroeg Space & Matter zich af: “Wat als de industrie in de stad blijft?” Hun belangrijkste inzicht was dat de belangrijkste uitdaging ligt in het beheren van de overgangsfase, waarbij de nadruk ligt op mobiliteit in getransformeerde industriële zones.

Space & Matter  introduceert het concept The Third Zone – een innovatieve aanpak die tussenruimten introduceert tussen industrie- en woongebieden. Deze zones bevorderen de co-existentie van sport, cultuur, horeca en diensten, waardoor plekken een tijdelijke activering, sociale cohesie en levendigheid krijgen en er positieve transformaties plaatsvinden in industriële buurten. Tijdens Dutch Design Week 2023 (DDW23) krijgt het publiek te zien hoe zo’n zone eruit kan komen te zien.

Valuescapes – Starling Associates

Starling Associates introduceert Valuscapes. Valuescapes biedt een holistische en uitgebreide benadering voor het begrijpen van de veelzijdige aard van mixed-use gebieden. Door waarden en data te categoriseren en te meten, variërend van economische tot ecologische en sociale factoren, creëert Valuescapes een gedetailleerde, gelaagde weergave van de sterke punten (piekgebieden), uitdagingen (valleigebieden) en mogelijkheden van een gebied. Deze systematische aanpak stelt stedenbouwkundigen, belanghebbenden en besluitvormers in staat om gebieden aan te wijzen die rijp zijn voor investeringen of die aandacht nodig hebben.

Door zulke ‘valleigebieden’ te identificeren, kunnen interventies worden gedaan die positieve effecten in de hele gemeenschap maximaliseren. Tegelijkertijd kan de herkenning van ‘piekgebieden’ worden gebruikt om hun positieve invloed op omliggende zones te vergroten. De resulterende geoptimaliseerde investeringen en strategische planning stimuleren niet alleen de economische levendigheid van mixed-use gebieden, maar verbeteren ook de kwaliteit van leven, duurzaamheid en culturele rijkdom. Valuescapes dient als een kompas dat de stedelijke ontwikkeling leidt naar een meer harmonieuze, welvarende en betere leefomgeving.

Cocreation in Frictie

Cocosmos herkent dat in het proces van (stedelijke) gebiedsontwikkeling, frictie tussen verschillende functies en belangen vaak gezien als een uitdaging die zo snel mogelijk opgelost moet worden. Maar wat als we frictie herkennen, analyseren en omarmen als katalysator voor stedelijke ontwikkeling? Daarom introduceert cocosmos de Cocreation In Friction (CIF) toolkit waarmee projectmanagers van stedelijke ontwikkelingsprocessen de frictie tussen functies, ambities en belangen kunnen meenemen in voortgangsbesprekingen met stakeholders en projectpartners. Met de CIF-toolkit op tafel kunnen actuele uitdagingen op een constructieve manier worden aangepakt en als zodanig wordt de frictie benut: voor een betere samenwerking. 

Tijdens DDW23 presenteert cocosmos een installatie waar je de complexiteit van wrijving in stedelijke ontwikkeling kan verkennen. Door de wrijving uit de eerste hand te ervaren krijg je de verhalen te horen van SWECO experts, die hun persoonlijke ervaringen delen over de waarde van frictie. Door de frictie onder ogen te zien krijg je inzicht in de nuances en uitdagingen van besluitvormers en planners en welke toegevoegde waarde deze frictie kan opleveren als je het niet vermijdt.