17 mei 2021 NieuwsOpen oproep

Open oproep ‘Well-being in the City’

Meld je aan voor What if Lab: Well-being in the City

Hoe ziet de openbare ruimte eruit in een stad waarin bewoners zich gezond en gelukkig voelen? Sweco, het grootste architecten- en ingenieursbureau van Europa, daagt jou uit om hierover mee te denken. Meld je nu aan voor What if Lab: Well-being in the City.

Tijdens deze pandemie blijven we dichter bij huis. Nieuwe ontdekkingen beperken zich tot onze directe leefomgeving. We bezoeken plekken in de buurt die we nog niet kennen, kiezen routes die we nooit eerder hebben gelopen en komen in contact met mensen die we anders nooit zouden ontmoeten. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we anders zijn gaan kijken naar onze directe leefomgeving. Hoe kunnen we deze nieuwe ervaringen vertalen naar een verbeterde versie van deze omgeving?

What if… our public spaces feel like home? Dat is de ontwerpvraag die centraal staat in dit What if Lab.

In dit What if Lab werken we aan een nieuwe verschijningsvorm voor de openbare ruimte: een plek waar iedereen welkom is, die bijdraagt aan veiligheid en gezondheid en die de interactie en ontmoetingen tussen allerlei mensen faciliteert. Jong en oud. Arm en rijk.

Door ingrepen te doen in onze openbare ruimte kan de leefbaarheid van een straat of wijk enorm vergroot worden. Ontwerpen die bijdragen aan gezondheid, leefgenot en sociale cohesie. De ruimte hebben we, maar hoe gaan we die samen anders ontwerpen? Dat wil Sweco, samen met ontwerpers, in dit What if Lab onderzoeken.

Hoe zou jij well-being in de stad vormgeven? Klik hier voor de volledige briefing en meld je aan! Click here for the English briefing.