30 maart 2023 Open oproep

Open Call: Rethinking shared space

Ruimte is beperkt en de druk op deze ruimte neemt steeds verder toe. Zowel binnenstedelijk als in landelijk gebied. Juist óók op de plekken waar die twee elkaar ontmoeten. Om in alle behoeften en belangen van verschillende landschappelijke functies in ons land te kunnen blijven voorzien moeten we op een andere manier gaan kijken naar onze ruimtelijke structuren, inrichting en gebruik. Waarbij het welzijn van en de synergie tussen de gebruikers centraal staat. In What if Lab: Rethinking Shared Space, wil Sweco wil samen met drie ontwerpers werken aan toekomstbestendige, integrale en adaptieve oplossingen waarin al deze functies met elkaar verbonden worden. Naast innovatieve ideeën in het ruimtelijke domein, zoekt Sweco ook oplossingen die raken aan het sociale en digitale domein.

Denk aan de plekken waar het nu schuurt, waar industrie tegenover wonen staat, mobiliteit tegenover leefbaarheid of natuur tegenover landbouw. Hierin kunnen we nieuwe keuzes maken. Hoe kunnen we in deze gebieden functiemenging (mixed-use) op een positieve en toekomstbestendige manier vormgeven?

What if…we transformed shared space into sustainable mixed-use areas?

Sweco zoekt drie ontwerpers of ontwerpstudio’s die aan dezelfde ontwerpvraag werken, maar ieder een eigen concept of oplossing ontwikkelen. We zoeken hybride en adaptieve oplossingen voor een toekomstbestendige woon, werk en leefomgeving, waarin zowel sociale cohesie als verbinding met de natuur plaats krijgt. Je werkt hierbij samen met experts binnen Sweco.

Word jij enthousiast van dit onderwerp en barst jij nu al van ideeën? Lees alvast de briefing en meld je vanaf maandag 3 april aan! De deadline is 5 mei.