11 juni 2021 Open oproep

Open operoep What if Lab: Connected generations

Meld je aan voor What if Lab: Connected Generations

Hoe gaan we de ouderenzorg in de toekomst organiseren? ActiZ, de branchevereniging van zo’n 400 zorgorganisaties daagt u uit hierover na te denken. Dit is de perfecte organisatie om mee samen te werken, want zij zorgt voor minstens 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Solliciteer nu voor What if Lab: Connected Generations.

Nederland vergrijst in hoog tempo. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl zorginstellingen kampen met personeelstekorten.

Demografische ontwikkelingen in combinatie met een toenemende vraag, zorgzwaarte en acute personeelstekorten dwingen ons als samenleving om nieuwe en fundamentele beslissingen te nemen over hoe we de zorg voor ouderen en chronisch zieken willen organiseren. Om hen kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen bieden, moeten we nu fundamentele beslissingen nemen. Niets doen is geen optie. Het kan niet worden uitgesteld. De zorg moet blijven innoveren en de samenleving zelf zal zorgzamer moeten worden.

Zorgorganisaties hebben hierin een voortrekkersrol. Ontwerpers spelen een belangrijke rol bij het nemen van deze fundamentele beslissingen. Met hun verbeeldingskracht kunnen zij ons laten zien en ervaren hoe de ouderenzorg er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het vraagt om een nieuwe, andere kijk op toekomstbestendige ouderenzorg.

Wat zou er gebeuren als de samenleving zo wordt ingericht dat het leven van oudere pluriforme groepen (in de buurt en in verpleeghuizen) vanzelfsprekend is en een essentiële plaats heeft?

Wat als… we generaties opnieuw met elkaar verbinden in een zorgzame samenleving? Dit is de ontwerpvraag van dit What if Lab.

ActiZ heeft twee ontwerpvragen geformuleerd omdat deze vraag vanuit verschillende invalshoeken kan worden benaderd:

  1. Producten en diensten: Welke nieuwe (door partijen ontwikkelde) producten en diensten ondersteunen een actief leven voor ouderen in een samenleving waarin wederkerigheid tussen generaties (ook jongeren) de norm is? Hoe faciliteer je deze wederkerigheid?
  2. Nieuwe woonvormen: Nieuwe woonvormen: Wat als er in de buurt/stad/gemeente woningen zouden zijn waar wonen, verhuizen en het ontvangen van zorg en ondersteuning flexibel zijn voor mensen van alle leeftijden? Hoe zou deze huisvesting eruit zien en wat zou ervoor nodig zijn?

Met dit What if Lab roept ActiZ ontwerpers op om bij te dragen aan deze uitdaging en samen een toekomstbestendig zorgsysteem te ontwikkelen.

Hoe zou jij de plaats en zorg van ouderen in onze samenleving vormgeven? Klik hier voor de volledige briefing en meld je aan!