8 april 2024 Nieuws

Open call: Caring Neighbourhoods


We starten een nieuw lab in samenwerking met ActiZ! ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties die ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen. De uitdagingen die samen gaan met ouder worden, kunnen niet alleen met zorg worden opgelost. ActiZ is ervan overtuigd dat de gehele samenleving en alle betrokken partijen hierbij een rol spelen. Wil jij hier ook een rol in spelen? Meld je dan aan voor dit nieuwe lab!

Het vorige What if Lab met ActiZ ging over het verbinden van de verschillende generaties. Dit keer gaat het over de rol van wijken in ouderenzorg. Nu al zien we nieuwe vormen van wonen, lokale initiatieven waarin buurtgenoten en zorgorganisatie een zorgzaam netwerk met elkaar vormen of welzijnsorganisaties die intensiever met zorgorganisaties samen werken. Maar nog lang niet iedereen is ervan doordrongen dat er geen tijd te verliezen is om onze maatschappij voor te bereiden op nieuwe vormen van ouderenzorg en te investeren in een inclusieve en zorgzame samenleving, waarbij mensen zo lang mogelijk zelfstandig zijn en regie over hun leven houden.

Duurzame ouderenzorg vraagt om nieuwe manieren van werken, denken en doen. In dit Lab zijn drie zorgorganisaties actief betrokken (deze worden tegelijkertijd met deze open oproep gezocht). Samen met de ontwerpstudio’s zullen ze werken aan het centrale ontwerpvraagstuk. Deze zal twee thema’s raken die spelen in de sector: Krappe en gesloten arbeidsmarkt en Kwaliteit van bestaan. Vanuit deze thematische blik heeft ActiZ de volgende vraag geformuleerd:

Wat als… er zorgzame buurten/wijken zijn, waar bewoners elkaar ondersteunen.
Wat betekent dit dan voor de professionele zorg?

Let op: De ontwerpvraag wordt met de drie nog te selecteren zorgorganisaties verder aangescherpt, zodat de vraag ook vanuit de organisaties gedeeld wordt. Praktisch betekent dat de ontwerpvraag voor dit What if Lab nog enigszins kan wijzigen. De context en noodzaak blijft uiteraard ongewijzigd.

Geïnteresseerd? Lees de briefing en meld je aan voor 25 april!