11 Jun 2021
Written by: What if Lab
Open oproep

Open oproep What if Lab: Connected generations

Meld je aan voor What if Lab: Connected Generations
 

Hoe gaan we de zorg voor ouderen organiseren in de toekomst? ActiZ, de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, daagt jou uit hierover mee te denken. Als organisatie die ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen zijn zij de perfecte organisatie om mee te werken. Meld je nu aan voor What if Lab: Connected Generations.

Nederland vergrijst in snel tempo. We zien de vraag naar zorg toenemen, terwijl zorgorganisaties nu al kampen met tekorten in personeel.
 
De demografische ontwikkelingen in combinatie met groeiende vraag, zwaarte van zorg en nijpende personeelstekorten dwingen ons - als maatschappij - tot nieuwe, fundamentele keuzes over hoe we de zorg voor ouderen en chronische zieke mensen willen inrichten. Om hen straks ook kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen bieden, moeten we nu fundamentele keuzes maken. Niets doen is geen optie. Uitstellen kan niet. De zorg moet verder innoveren en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden.
 
Zorgorganisaties hebben hierin een voortrekkersrol. Ontwerpers spelen een belangrijke rol om deze fundamentele keuzes te kunnen maken. Met jullie verbeeldingskracht zijn jullie in staat om ons te laten zien en ervaren hoe de zorg voor ouderen er in de toekomst uit kan zien. Het vraagt om een nieuw, ander perspectief op een toekomstbestendige zorg voor ouderen.
 
Wat er gebeurt als de samenleving zo zou worden ontworpen dat het leven van pluriforme groepen ouderen (in de buurt en in verpleeghuizen) een vanzelfsprekende wezenlijke plek in de samenleving heeft?
 
What if… we re-connect generations in a caring society? Dat is de ontwerpvraag die centraal staat in dit What if Lab.
 
Omdat deze vraag vanuit veschillende perspectieven kan worden benaderd, heeft ActiZ twee verschillende ontwerpvragen geformuleerd:
 
1.    Producten en Diensten: Welke nieuwe producten en diensten (door partijen ontwikkeld) ondersteunen een actief bestaan voor ouderen in een samenleving waar wederkerigheid tussen generaties (ook jongeren) de norm is? Hoe faciliteer je die wederkerigheid?
2.    Nieuwe Woonvormen: Wat als er woonvormen in de wijk/stad/gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden soepel kunnen wonen, leven, verhuizen en zorg en ondersteuning krijgen. Hoe zien die woonvormen eruit en wat is daarvoor nodig?
 
Met dit What if Lab roept ActiZ ontwerpers op om een bijdrage te leveren aan deze uitdaging en samen een toekomstbestendige zorg te ontwikkelen.
 
Hoe zou jij de plek en zorg van ouderen in onze samenleving vormgeven? Klik hier voor de volledige briefing en meld je aan!

Dutch Design Foundation
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gemeente Eindhoven
ABN AMRO
VNG
stimuleringsfonds creatieve industrie