16 september 2021 Nieuws

Mobiliteit vanuit de mens: leefbaarheid staat centraal

Wat als leefbaarheid centraal staat bij het ontwerpen van mobiliteit? Als het juist positief zou bijdragen aan het milieu? Of als doel zou hebben om vervoersbewegingen te voorkomen? Tijd om de ontwerpfout van de vorige eeuw, waarin de auto in stadsplanning centraal stond, te herstellen: mobiliteit vanuit de mens, in plaats van vanuit de auto. In ‘Blik voor Groen’ gaat Studio 1:1 de uitdaging aan!

Mobiliteit is een noodzaak, geen doel op zich. Bijvoorbeeld om de zorg te krijgen die je nodig hebt, op je werk te komen of ontspanning op te zoeken is vervoer nodig. De wereldwijde coronapandemie heeft ons geconfronteerd met een nieuwe wereld. Eén waarin we hebben gezien dat het stilleggen van mobiliteit een positieve invloed heeft op het milieu en de leefbaarheid van steden. Deze tijd biedt de kans om terug naar de tekentafel te gaan om mobiliteit te heroverwegen. In ‘Blik voor Groen’ ging Studio 1:1 daarom aan de slag met de volgende ontwerpvraag:

Ontwerp nieuwe typologieën voor autoloze straten waarmee we breed kunnen onderzoeken hoe een toekomstig straatbeeld onze openbare ruimte vorm gaat geven.

Dit is een driedelige vraag. Het eerste deel van de vraag gaat vooral over vorm en uitvoering. Wat worden nieuwe typologieën voor de straat anno 2025? Het tweede deel van de vraag betreft de beleving van de inwoners. Hoe kunnen we bewoners verleiden met een nieuwe type straat? Ten slot, de overheid. Wat betekent het veranderende straatbeeld voor de overheid? Denk aan regelgeving, bereikbaarheid en veiligheid. Deze begrippen zijn veelal nog verbonden aan het traditionele straatbeeld. 

Het lab ‘Blik voor Groen’ wordt ingezet als tool om te leren. Door succesfactoren uit eerdere experimenten te versterken en blokkades te herontwerpen, onderzoeken we welke uitgangspunten kloppen en waar bijsturing of doorontwikkeling nodig is.

Over Studio 1:1

Studio 1:1 is een multidisciplinaire ontwerpstudio uit Rotterdam, opgericht door Design Academy Eindhoven alumni Eveline Visser en Lucas Zoutendijk. De studio focust zich op onderzoek en ontwerp voor de openbare ruimte, waarbij ze zich richten op het snijvlak tussen natuur en stad.

In een eerder project, heeft de studio gewerkt aan een ‘ontwerpend onderzoek’ over kansen voor transformatiewijken voor het Architectuur Centrum Eindhoven. Essentieel was de rol van mobiliteit, aantal parkeerplekken en aanwezigheid (of afwezigheid) van groen in de wijk. Ze zijn binnen dat project middels een eigen methodiek het gesprek aangegaan met bewoners om hun ideeën op te halen over hun ideale leefomgeving. Lees hier meer over dit project.