13 december 2021 Nieuws

Mobiliteit vanuit de mens, in plaats van vanuit de auto

Het is tijd om de ontwerpfout van de vorige eeuw, waarin de auto in stadsplanning centraal stond, te herstellen: mobiliteit vanuit het perspectief van de mens, de bewoner van een straat, buurt of wijk in plaats van vanuit de auto. In Embassy Lab ‘Blik voor Groen’ stak Studio 1:1 zijn handen uit de mouwen voor de volgende ontwerpvraag: Ontwerp nieuwe typologieën voor autoloze straten waarmee we breed kunnen onderzoeken hoe een toekomstig straatbeeld onze openbare ruimte vorm gaat geven.

In steden neemt de auto een groot deel in van de openbare weg. In ongeveer alle Nederlandse steden is dat meer dan de helft van de totale wegruimte. Eindhoven telt 2.250.000m2 aan parkeerplekken op straatniveau, zoals afgebeeld hierboven. De houdbaarheid van de auto als nummer één vervoersmiddel begint in Nederland ondertussen langzaam te kenteren. Daarbij valt op dat met een straatbeeld waarin de auto geen dominante rol speelt ruimte is voor invulling die de leefkwaliteit voor mensen (en natuur) kan vergroten. Ruimte voor fietsers, voetgangers en groen hebben volgens verschillende studies positieve effecten op de leefkwaliteit binnen een straat. Groen, ontmoeten en verblijven. Die ruimte kan een nieuwe invulling krijgen. We willen weten hoe die ruimte eruit kan gaan zien als we geen rekening meer hoeven te houden met de dominantie van de auto. Wat voor keuzes maken we dan?

Potentiële pilot vanuit een breed perspectief

In dit Embassy Lab begon Studio 1:1 met onderzoek naar reeds gedane projecten en experimenten die raakvlakken hebben met ‘Groen voor Blik’. Vervolgens hebben ze uitgebreid onderzoek gedaan om de stad te analyseren vanuit verschillende invalshoeken.  Met als doel om tot een beeld te komen voor een potentieel straat/buurt voor de pilot van aankomend jaar. Denk aan de heetste buurten in tijden van hittestress. Of straten waar het meeste wateroverlast is tijdens een flinke regenbui. Of straten waar de Gemeente de komende jaren het riool moet vervangen. Of vanuit de invalshoek van het groenbeleidsplan van de Gemeente. Dit levert een brede selectie van potentiële straten voor het uitvoeren van een pilot. Op Dutch Design Week 2021 presenteerde het ontwerpstudio dit verkennende onderzoek. Daarna zijn ze verder gegaan met conceptontwikkeling, met een ‘Serious Game’ als belangrijk onderdeel. 

Bewoners betrekken met een Serious Game

Uit het onderzoek van de reeds gedane projecten concludeerde Studio 1:1 dat het cruciaal is om de bewoners te betrekken. Daarom hebben ze een ‘Serious Game’ ontworpen waarmee ze tijdens de uitvoering van de pilot op een goede en regelmatige frequentie de bewoners kunnen laten participeren. In deze game zitten verschillende ontwerp-tool verwerkt om een straat her in te richten.

Het doel (en de intentie van de Gemeente Eindhoven) is om in 2022 het project in een straat of wijk in Eindhoven uit te voeren waarbij de Serious Game een belangrijk onderdeel is. Momenteel lopen de gesprekken voor verdere doorontwikkeling.