Welcome to Eindhoven Design District

Client: Eindhoven Design District
Domain: Eindhoven, Publieke ruimte

Applications are now closed
Eindhoven is the design capital of the Netherlands, but this is not (yet) adequately visible to everyone. In October, during Dutch Design Week, you see design everywhere in the city. But where in the public space do you see it the rest of the year? To change that, Eindhoven Design District (EDD) is calling on designers from Eindhoven to shape an iconic entry into Eindhoven.

EDD focuses on design’s social and societal added value: how does design contribute to sustainable, smart and pleasant living together?

Because EDD is not a literal area in the city but a collection of projects and sites throughout the city, there is no unambiguous entrance or beginning to EDD. For that, a solution is needed. An iconic entry that invites visitors to visit EDD and discover what design can do for a liveable and innovative city. And with which we make design visible and accessible to residents, newcomers and tourists in an appealing way. We will shape that entry together!

How can we design an iconic object that attracts, invites and entices visitors to delve deeper? A narrative and interactive object visible from a great distance and to be explored further from nearby. A place that does justice to designers in the city and is accessible to residents and visitors.

Daphna Laurens and Jelle Mastenbroek are up for the challenge.

Antoinette Klawer

Lab manager

Do you have any questions regarding this What if Lab? If so, please contact Lab Manager Antoinette Klawer, via antoinette@dutchdesignfoundation.com

Read the briefing

Briefing

The working language of this lab is Dutch, therefore the briefing is not translated.

De context

Eindhoven profileert zich als de designhoofdstad van Nederland, maar dit is (nog) niet voor iedereen voldoende zichtbaar. In oktober, tijdens Dutch Design Week, is ontwerp even heel dominant aanwezig in de stad. Maar waar zie je de rest van het jaar als inwoner en bezoeker ontwerp daadwerkelijk terug? Met het project Eindhoven Design District (EDD) brengen we het ontwerp-DNA van de stad naar de oppervlakte. We maken ontwerpen zichtbaar en beleefbaar. De focus van EDD ligt op de maatschappelijke en sociale meerwaarde van design: hoe draagt design bij aan duurzaam, slim en prettig samenleven?

EDD ervaren en zichtbaar maken

Eindhoven loopt over van ontwerpkracht, vanuit de vele studio’s en ateliers in de stad wordt gewerkt aan projecten die een bestemming vinden door heel Nederland en over de hele wereld. Revolutionaire personenauto's op zonne-energie, het maxicosi autostoeltje dat we allemaal kennen en gebruiken of de inrichting van de volgende etalage van het bekende modehuis Hermès, allemaal ontworpen in Eindhoven. Toch wordt door bezoekers en bewoners nog te vaak de vraag gesteld: Hoe weten we dat we in Eindhoven designstad zijn?

Entree van Eindhoven: Knoop XL

Eindhoven groeit. Zowel economisch als in omvang. Daarmee transformeert de stad en is de vraag naar nieuwe woon- en werkruimte groot. Om de groeiende vraag op te vangen worden verschillende delen van de (binnen)stad herontwikkelt. Knoop XL is het gebied in het centrum van Eindhoven rondom het station dat in de komende jaren zal groeien van 200 naar 10.000 bewoners. Het wordt de plek waar veel bezoekers en bewoners de stad binnenkomen: met de trein, bus, vanaf het vliegveld of via een van de parkeerhubs aan de rand van de stad. 

De plek dus om inwoners en bezoekers van de stad welkom te heten in Eindhoven Design District. Omdat EDD niet letterlijk een gebied in de stad is, maar een verzameling van projecten en locaties door de stad, is er geen eenduidige entree of begin van EDD aan te wijzen. Daarvoor is een oplossing nodig. Een symbolische entree die bezoekers uitnodigt om EDD te bezoeken en te ontdekken wat design voor een leefbare en innovatieve stad kan betekenen.

De ontwerpvraag

De stad Eindhoven mist momenteel een iconische binnenkomst waarmee we ontwerp op een aansprekende manier zichtbaar en toegankelijk maken voor inwoners, nieuwkomers en toeristen. Die binnenkomst willen we vorm gaan geven. 

Hoe kunnen we een iconisch object ontwerpen dat bezoekers aantrekt (zichtbaar is vanaf grote afstand en nieuwsgierigheid oproept), uitnodigt ( vanaf dichtbij verder te ontdekken) en verleidt om te verdiepen (verhalend en interactief is)? Een plek die recht doet aan ontwerpers in de stad en toegankelijk is voor inwoners en bezoekers.

Hoe dit object eruit komt te zien staat nog niet vast. Dat willen we juist gaan onderzoeken in dit What if Lab. Omdat de vorm nog open staat, hebben we een aantal kwaliteiten als uitgangspunt voor de opdracht opgesteld waar het ontwerp aan dient te voldoen. Het ontwerp:

 • is iconisch, oftewel herkenbaar en uniek in vorm: spreekt tot de verbeelding en wekt nieuwsgierigheid op;
 • is zowel van een afstand als op detailniveau visueel interessant en hoogwaardig afgewerkt;
 • heeft een imposant formaat waardoor het van afstand zichtbaar is;
 • is interactief: het kan aangeraakt, betreden en/of gebruikt worden: ‘ik kan er als bezoeker iets mee’.
 • is een duurzaam bouwwerk en geschikt om permanent buiten te staan;
 • is veilig voor een groot publiek en de omgeving van het ontwerp.
 • is hufterproof en onderhoudsvriendelijk.
 • is redelijk goed te verplaatsen (we verwachten ivm de bouw van KnoopXL dat dit object een enkele keer moet worden verplaatst)
 • kan dienst doen als een ontmoetingsplek, een herkenningspunt waar je afspreekt.

Voor wie?

Dit object is begrijpelijk en beleefbaar voor iedereen, dus juist ook mensen die niet dagelijks met design bezig zijn. We richten ons op een breed publiek dat we laagdrempelig aan willen spreken met het object om hen daar vervolgens uit te nodigen om zich te verdiepen in wat design allemaal kan betekenen en wat EDD te bieden heeft. Bijvoorbeeld via eindhovendesigndistrict.com en thisiseindhoven.com

Het object komt in de openbare ruimte en is daarmee voor alle Eindhovenaren. Dat betekent dat het toegankelijk dient te zijn voor alle mensen in de openbare ruimte: ook met een visuele, auditieve of mobiliteitsbeperking. Toegankelijkheid dient dus een vanzelfsprekend element te zijn in het ontwerp.

Ontworpen en gemaakt in Eindhoven

De uitkomst van het Lab moet een sterke verbinding hebben met de stad Eindhoven en het Eindhovense ontwerpveld vertegenwoordigen. Daarom zijn we voor dit Lab specifiek op zoek naar Eindhovense ontwerpstudio's, zodat het resultaat ook echt zijn oorsprong heeft in de regio. Daarbij wordt het gewaardeerd als de realisatie ook met Eindhovense partners tot stand kan komen.

Over EDD

Aanbod Eindhoven Design District

EDD zet projecten, ontwerpers, objecten en locaties in de spotlights. Deze plekken, objecten of projecten staan symbool voor de grote meerwaarde van ontwerp en het rijke aanbod van design in Eindhoven. Zo kan dit aanbod inspiratie bieden voor de toekomst van de stad, biedt het een innovatieve oplossing voor een actueel probleem, daagt het ons uit om op een andere manier naar maatschappelijke vraagstukken te kijken of verrijkt ons wereldbeeld met schoonheid en verwondering. EDD maakt design toegankelijk voor een brede doelgroep. 

Verbinding van design in de stad

EDD verbindt design in de stad. Enerzijds een letterlijke verbinding in de vorm van diverse routes voor inwoners en bezoekers, aangeboden via Thisiseindhoven.com. Anderzijds zorgt het project voor een figuurlijke verbinding: met EDD stimuleren we samenwerkingen tussen ontwerpers, overheden en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door ontwerp structureel een plek te geven in het beleid en de werkwijze van de gemeente, maar ook organisaties praktische handvatten te geven voor het betrekken van ontwerpers.

Wat doet EDD concreet?

EDD stimuleert projecten met ontwerpkwaliteit en maatschappelijke meerwaarde, zodat we voor nog meer inspiratie zorgen. Dit doen we soms door het bij elkaar brengen van partijen, soms door het ontwikkelen van nieuwe projecten of  bijsturen van lopende projecten, en soms door cofinanciering. We ontwikkelen een toolkit die overheden en andere partijen helpt bij het inzetten van ontwerpdenken voor stedelijke ontwikkeling. Daarnaast slaan we de brug tussen ontwerpers en potentiële opdrachtgevers door te verbinden en bemiddelen. We tonen de kracht van ontwerp aan door met hele concrete voorbeelden te komen en een sterke visie te delen. Tot slot nemen we het grote publiek mee in dit verhaal door design laagdrempelig te maken en mensen te laten zien dat design overal om ons heen is en een positieve invloed heeft op ons leven.

EDD is een initiatief van gemeente Eindhoven, Dutch Design Foundation (DDF) en Eindhoven365 om design en technologie in de stad een groter podium te bieden en ontwerpdenken te stimuleren bij bedrijven en overheden. Het project krijgt subsidie vanuit de Regio Deal.

Naar wie zijn we op zoek?

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar Eindhovense ontwerpstudio’s (regio Eindhoven) die groot durven te denken, maar tegelijkertijd ook oog hebben voor de mogelijkheden binnen het praktische en financiële kader voor uitvoering van de opdracht. Als studio kan je de vraag naar een kloppend concept vertalen, zowel inhoudelijk als qua vorm. Naast de kwaliteit van het concept is een hoogwaardig vormgegeven eindresultaat belangrijk dat op zichzelf staat in de openbare ruimte en klopt tot in de details. Als studio heb je vervolgens ook de kennis en ervaring die nodig is om het concept uit te werken tot een technisch ontwerp voor de openbare ruimte. Een samenwerkingsverband tussen ontwerpers en/of studio’s is uiteraard ook mogelijk.

We verwachten daarbij van ontwerper/studio waarvan het concept aan het eind van het What if Lab wordt geselecteerd dat ze in het vervolgtraject naar realisatie de lead nemen, van ontwerp tot plaatsing, ondersteund door het team van EDD. Dat betekent dat we naast het creatieve proces een actieve rol van je verwachten in projectmanagement, planning, aansturen van de realisatie en technische uitwerking. 

Het proces

Deadline aanmelden

Je kunt je tot 1 juni 2023 inschrijven voor deelname aan What if Lab: Welcome to Eindhoven Design District. 

Na de deadline voor aanmelding op 2023 maakt Eindhoven Design District een keuze voor maximaal twee ontwerpers/ontwerpstudio’s die binnen het lab aan de slag gaan.

 1. Kick-off, juni 2023

Voor de twee deelnemende ontwerpstudio’s wordt een kick-off georganiseerd waar zij uitgebreid gebrieft worden door het kernteam van Eindhoven Design District op de ontwerpopdracht, de opzet en ambities van EDD, uitvoeringsbudget en meegenomen worden in de huisstijl van EDD. Gemeente Eindhoven geeft richtlijnen mee voor objecten in de openbare ruimte en de daarbij horende regelgeving. De ontwerpers worden daarnaast 

 1. Debrief

Twee weken na de kickoff komen de ontwerpstudio en team EDD bij elkaar voor een debrief vanuit de ontwerpstudio's. In de debrief kunnen ontwerpstudio’s de opdracht bevragen en voorstellen doen voor het aanscherpen van de vraagstelling, criteria en het proces. Na de debrief wordt de briefing eventueel aangepast en gezamenlijk een definitieve ontwerpvraag vastgesteld voor het Lab.

 1. Conceptfase

Na de debrief start de geselecteerde ontwerper/ontwerpstudio zelfstandig met het ontwerpproces. De ontwerpstudio voert – met eigen invulling – een verkenning uit naar vorm, materiaal en productiemogelijkheden binnen de criteria van het vraagstuk. Waar nodig verbindt de Lab Manager ontwerpers aan de verschillende partners in EDD voor vervolgvragen die in dit proces ontstaan. Op basis van deze verkenning werken de ontwerpstudio’s de ideeën uit tot een concept. In deze fase vinden twee updategesprekken plaats met het projectteam van EDD. Deze gesprekken zijn bedoeld om de voortgang te bespreken en tussentijdse inzichten af te stemmen.

 1. Presentatie, oktober 2023

De conceptfase wordt afgesloten met een expositie en een presentatie van de twee concepten tijdens Dutch Design Week (DDW) 2023. In de expositie tonen de ontwerpstudio’s een visualisatie van het concept (model, rendering, etc.) en bijbehorend onderzoek. Daarnaast presenteren de ontwerpstudio’s de concepten aan vertegenwoordigers van de partners binnen EDD. 

Naast het presenteren van het concept wordt gevraagd inzicht te geven in de planning en de mogelijkheden om binnen het opgegeven budget het concept door te ontwikkelen tot ontwerp en realisatie. Het gaat daarbij om een indicatieve begroting.

 1. Selectie

Na de presentaties zal EDD de twee concepten in overweging nemen. Tijdens DDW zal het publiek in een expositie de kans krijgen om te reflecteren op de voorstellen. EDD zal vervolgens een besluit nemen voor de vervolg samenwerking met één van de ontwerpers/ontwerpstudio’s voor verdere uitwerking. Na het besluit krijgen de twee deelnemers feedback op hun voorstel en uitleg over de keuze.

 1. Doorontwikkeling van concept naar ontwerp

De geselecteerde ontwerpstudio krijgt de kans om het concept verder te ontwikkelen naar een ontwerp met een bijbehorend uitvoeringsbudget en planning. Tijdens de doorontwikkeling staan wederom regelmatig updategesprekken ingepland tussen de ontwerpstudio en team EDD. Het Lab wordt afgesloten met een presentatie van het definitieve ontwerp, budget en planning.

 1. Na Afsluiting van What if Lab: doorontwikkelen ontwerp en realisatie

Na afsluiting van het What if Lab zullen EDD en de ontwerpstudio afspraken maken over vervolgstappen richting realisatie van het concept. Hiervoor zal de ontwerpstudio een offerte uitbrengen en worden daarbij behorende nieuwe afspraken gemaakt over de verdere samenwerking. De verwachting bij de vervolg samenwerking is dat de ontwerper/ontwerpstudio de productie en realisatie begeleidt.

 1. Einde opdracht: plaatsing in de openbare ruimte, oktober 2024

Het EDD-object moet uiterlijk december 2024 geplaatst worden. Idealiter zal de plaatsing ruim voor oktober 2024 gebeuren en is de officiële opening onderdeel van DDW 2024. Tot aan de plaatsing is de ontwerpstudio in de lead bij de realisatie, ondersteund door team EDD.

Ontwerpcriteria

Het ontwerp zal op de volgende criteria getoetst worden:

Inhoud

Criteria waar het ontwerp inhoudelijk aan dient te voldoen

 • het ontwerp levert een bijdrage aan het vergroten van de zichtbaarheid van design bij een breed publiek
 • het ontwerp transformeert Eindhoven Design District naar een tastbare, tot de verbeelding sprekende beleving voor de bezoeker. Het ontwerp nodigt de bezoeker uit om Eindhoven designstad te ontdekken
 • is iconisch, oftewel herkenbaar en uniek in vorm: spreekt tot de verbeelding en wekt nieuwsgierigheid op
 • is zowel van een afstand als op detailniveau visueel interessant en hoogwaardig afgewerkt
 • heeft een imposant formaat waardoor het van afstand zichtbaar is
 • is interactief: het kan aangeraakt, betreden en/of gebruikt worden: ‘ik kan er als bezoeker iets mee’
 • kan dienst doen als een ontmoetingsplek, een herkenningspunt waar je afspreekt

Technisch 

Technische criteria om de duurzaamheid en veiligheid te kunnen garanderen

Het ontwerp is:

 • het ontwerp dient te voldoen aan de geldende regelgeving van gemeente Eindhoven en afgestemd te worden met de afdeling openbare ruimte van de gemeente. Houd hierbij ook rekening met eisen als vrije doorgangsruimte voor gebruikers van openbare ruimte zoals calamiteiten en bevoorradingsverkeer, het gebruik van de openbare ruimte door slechtzienden, ondergrond (de stad ligt vol met kabels en leidingen, onder de grond), drukte in de (binnen)stad van aanwezige markeringen. Uiteindelijk moeten we een vergunning aanvragen. De gemeente doet dan een beheertoets (kan de veegwagen erbij, etc.).
 • gemaakt om in de openbare ruimte te staan, dus hufterproof.
 • gemaakt om alle seizoenen buiten te kunnen staan zonder excessief onderhoud.
 • degelijk uitgevoerd (materiaalgebruik, technisch ontwerp).
 • duurzaamheid van het ontwerp is belangrijk, zowel in materiaalkeuze, productie als in de circulariteit.
 • is redelijk goed te verplaatsen (we verwachten ivm de bouw van KnoopXL dat dit object een enkele keer moet worden verplaatst)
 • veilig voor publiek en bezoekers, zie ook het Handboek Openbare Ruimte van de gemeente Eindhoven.
 • toegankelijkheid is belangrijk en dus goed doordacht in het ontwerp.

Tijdens presentaties vallen we terug op deze criteria om te bepalen of een voorgesteld concept of ontwerp in lijn is met de wensen van EDD.

Inschrijven en procedure

Je kunt je inschrijven tot donderdag 1 juni 23.59 via deze link.

In het inschrijfformulier vragen we ontwerpers om een referentie van 3 tot 5 relevante, eerder uitgevoerde projecten of ontwerpen en een motivatie voor deelname aan What if Lab: Welcome to Eindhoven Design District, waarin je beschrijft hoe de opgave aansluit bij jou als ontwerper (ontwerpstudio), wat je motivatie is om deel te nemen en waar je kansen ziet binnen de ontwerpvraag.

Het is nog niet nodig om al ontwerpoplossingen aan te dragen. Uit de inschrijvingen wordt een selectie gemaakt van maximaal 2 ontwerpers. De geselecteerde ontwerpers ontvangen op vrijdag 9 juni 2023 bericht. De ‘Deelnamevoorwaarden What if Lab: Rethinking shared space zijn van toepassing. Bij inschrijving wordt hier automatisch akkoord mee gegaan. De deelnamevoorwaarden zijn hier te vinden.

Vergoeding

Conceptfase

De twee deelnemende ontwerpers/studio ontvangen ieder een bedrag van € 7.500,- exclusief btw voor de conceptfase van dit lab. Deze vergoeding omvat het bijwonen van de kick-off, het ontwikkelen van een concept met bijbehorende tussentijdse contactmomenten en een conceptpresentatie (naast de livepresentatie ook te delen als pdf met de opdrachtgever). Ook omvat dit bedrag eventuele materiaal- en reiskosten.

Voor de vertaling van concepten naar een presentatie voor in de tentoonstelling tijdens DDW is een budget van €1.000,- exclusief btw beschikbaar.

Ontwerpfase

Voor het geselecteerde concept is een vergoeding voor de ontwerpfase beschikbaar van €15.000,- exclusief btw. Deze vergoeding omvat het doorontwikkelen van het concept naar definitief ontwerp, (een maquette of model van het ontwerp, visualisaties van het ontwerp en realisatie budget) met bijbehorende tussentijdse contactmomenten en een eindpresentatie (naast de live presentatie ook te delen als pdf met de opdrachtgever). Ook omvat dit bedrag eventuele materiaal- en reiskosten.

Doorontwikkeling na het lab en uitvoeringsbudget

Na afsluiting van het Lab maken we nieuwe afspraken. In deze vervolgopdracht wordt het ontwerp vertaald naar productie, ontwikkelt de ontwerper eventuele daarbij behorende proeven of prototype(s) en begeleidt de productie en plaatsing.

Voor de productie van het ontwerp is een budget beschikbaar van maximaal 90.000 euro exclusief btw. Dit budget kan worden ingezet voor technische uitwerking, begeleiding, constructieberekeningen, materialen, productie en assemblage. 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de ontwerpen die in dit What if Lab ontwikkeld worden blijven volledig in handen van de betreffende deelnemer(s). DDF, Gemeente Eindhoven en Eindhoven365 krijgen een kosteloos exclusief gebruiksrecht voor niet- commerciële doeleinden. Indien DDF, Gemeente Eindhoven en Eindhoven365 besluiten om na What if Lab het ontwerp verder te ontwikkelen, zullen zij daarvoor eerst in gesprek gaan met de desbetreffende ontwerpstudio/ontwerper om te onderzoeken of zij het concept verder zouden kunnen en willen ontwikkelen.

De intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten van de conceptontwerpen die bij de conceptpresentatie niet geselecteerd worden om verder te ontwikkelen, blijven volledig in handen van de betreffende Deelnemers. DDF, Gemeente Eindhoven en Eindhoven365 krijgen gebruiksrecht voor niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld publiciteitsdoeleinden), waarvan gebruik mag worden gemaakt na het informeren van de betreffende Deelnemer. Ook dient er altijd te worden gezorgd voor naamsvermelding.

Een uitgebreide versie van de voorwaarden omtrent de Intellectuele eigendomsrechten zijn te vinden in de deelnamevoorwaarden.

Tijdslijn

WEEK NO

 

WAT

week 21

1 juni

 

DEADLINE aanmelding

week 22

 

SELECTIE ontwerpers / bureaus

week 23

do 15 juni

10:00 - 12:00

 

KICK-OFF concept fase

week 25

do 29 juni

10:00 - 12:00

 

DEBRIEF

week 28

 

Update meeting 1

week 35

 

Update meeting 2

week 38

 

PRE-CONCEPT presentatie

week 43

 

CONCEPT presentatie @ DDW23

 

week 45

 

Selectie definitief concept

week 48

 

Update meeting 3

week 51

 

Update meeting 4

week 51

 

Update meeting 4

week 3

 

Update meeting 5

week 7

 

Overdracht presentatie

 Belangrijke Documenten en Inspiratie

 • Brandguide EDD ontwikkeld door George&Harrison (link)
 • Handboek openbare ruimte gemeente Eindhoven (link)

Vragen

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze briefing? Neem dan contact op met Antoinette Klawer via antoinette@dutchdesignfoundation.com

Op maandag 22 mei van 10:00u tot 11:00u organiseert What if Lab een online Q&A waarin je laagdrempelig van EDD en What if Lab zelf kunt horen waar de ontwerpvraag precies over gaat, waar ze naar op zoek zijn. Ook kun je dan alle vragen die je hebt direct stellen, nog voordat je je aanmeldt voor het lab. Hier vind je de link naar de online Q&A. 

Antoinette Klawer

Lab manager

Do you have any questions regarding this What if Lab? If so, please contact Lab Manager Antoinette Klawer, via antoinette@dutchdesignfoundation.com

Applications are now closed

Explore some more

A new entrance for Eindhoven

Eindhoven is the design capital of the Netherlands, but this is not (yet) sufficiently visible to everyone. In October,...

Continue reading

Design teams for the regenerative city

On May 31, the kick-off of What if Lab: The city that gives back took place. Sweco, together with...

Continue reading

Design team for future elderly care

The kick-off of What if Lab: Caring Neighbourhoods took place on Wednesday 29 May. The selected design studio morgenmakers...

Continue reading