16 juni 2022 Nieuws

Dit zijn de deelnemende ontwerpers in ‘Totaal Lokaal’

Hoe ziet de wereld eruit als steden in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien? Dit is wat Sweco samen met ontwerpers gaat onderzoeken in What if Lab: Totaal Lokaal. Benieuwd welke ontwerpers dit zijn? Lees dan verder!

Voor dit Lab is Sweco op zoek naar een brede blik op de ontwerpvraag. Daarom wordt de ontwerpvraag aan drie ontwerpers/ ontwerpstudio’s voorgelegd, die elk op een relevant gespecialiseerd thema een ontwerp uitwerken. Zo ontstaat een breed oplossingsbereik waarmee Sweco stappen naar de toekomst kan maken. De drie ontwerpers die aan de slag gaan met de gekoppelde thema’s zijn:

Studio Tjeerd Veenhoven – Water

Het veranderende klimaat en vervuilende stoffen bedreigen onze waterkwaliteit. Ook waterschaarste ligt op de loer als we niets doen. Kaderrichtlijn Water (KRW) wil per 2027 schoon en gezond water overal in Europa beschikbaar hebben. Daarvoor moeten we lokaal denken en ons traditionele watersysteem overboord durven gooien. Studio Tjeerd Veenhoven zal zich de komende maanden op dit thema storten. 

Over Studio Tjeerd Veenhoven
Studio Tjeerd Veenhoven (STV) ontwikkelt materialen en producten van organische reststromen met circulariteit als uitgangspunt. Vaak betekent dit dat STV werkt aan een geheel nieuwe waardeketen waarbij hyperlokaal grondstof, bewerking en toepassing samen gebracht moeten worden, daarbij ook nog eens rekening houdend met biodiversiteit, waterkwaliteit, energieverbruik en uitstoot.

“Het What if Lab is de perfecte tool om antwoorden te genereren op complexe vraagstukken over duurzame transitie. Voor mij als ontwerper is het erg inspirerend toegang te krijgen tot ervaring, kennis en specialisme van SWECO omdat ik dat juist nodig heb om mijn kwaliteiten te benutten.” – Tjeerd Veenhoven

Tjeerd Veenhoven

Studio Floris Schoonderbeek – Voedsel

Hoe lokaler je voedsel produceert, hoe minder CO2 je uitstoot. Lokaal produceren voorkomt voedselverspilling, zorgt voor bewuste consumenten, meer biodiversiteit en natuur, dierenwelzijn en een eerlijke prijs voor de producent. Maar daar zijn slimme oplossingen voor nodig, ideeën met lef of een compleet nieuw voedselsysteem. Studio Floris Schoonderbeek gaat met dit thema aan de slag!

Over Studio Floris Schoonderbeek
De wereld om ons heen verandert, en daarmee veranderen behoeftes. Studio Floris Schoonderbeek ontwikkelt producten en kunstobjecten die antwoord geven op deze nieuwe behoeftes. Praktische oplossingen voor een creatief bestaan en een mooiere wereld. Kenmerkend voor de studio zijn innovatie, beleving, functionaliteit en duurzaamheid.

“Multidisciplinair onderzoek is de manier om tot nieuwe inzichten te komen hoe we onze omgeving anders kunnen inrichten of gebruiken. Dit Lab is een ideale setting om met de kennis en kunde van Sweco een groot onderwerp als voedsel te onderzoeken en tot nieuwe suggesties en oplossingen te komen.” – Floris Schoonderbeek

Floris Schoonderbeek

Bram de Vos – Energie

Op dit moment bestaat ons energieverbruik nog voor ongeveer 90% uit fossiele brandstoffen. Een flinke ingreep is nodig om over te stappen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Kleine stapjes zullen niet genoeg zijn voor deze transitie. Het is tijd voor een ferme stap voorwaarts in duurzame energie. Bram de Vos gaat zich de komende maanden over dit vraagstuk buigen. 

Over Bram de Vos 
De rode draad in Bram de Vos zijn werk is dat hij antwoorden geeft op de ‘pijn’ waar steden mee te maken hebben. Dat is een mix van complexe vragen over onze leefomgeving. Bram is de brug tussen de werelden van nieuwe abstracte ideeën en daar ‘waar de vragen liggen’. Hij ontwerpt het overkoepelende plan, waar veel disciplines samenwerken voor nieuwe mogelijkheden.

“Het is geweldig om met een bedrijf zoals Sweco samen naar de toekomst te werken. Vooral omdat ik denk dat wij elkaar nodig hebben. De vraag is dan ook gehoord dat bedrijven en de overheid op zoek zijn naar nieuwe blikken en perspectieven. Ontwerpers die op veel vlakken kunnen werken zullen van groot belang zijn. Het is een tijd van “durven het te doen”.” – Bram de Vos

Bram de Vos