18 juni 2021 Nieuws

Deze studio’s nemen deel aan ABN AMRO x ‘Gelijke kansen’

ABN AMRO wil meehelpen aan gelijke kansen voor iedereen. Mensen in kwetsbare posities hebben onze steun nodig. Als bank bevindt ABN AMRO zich in de positie om hulp te bieden, om sociale impact te hebben. Niet omdat het moet, maar omdat ABN AMRO vindt dat het hoort bij hun rol in de samenleving. In dit What if Lab gaat de bank samen met drie ontwerpstudio’s op zoek naar een oplossing voor financiële onafhankelijkheid, waarmee ze een bijdrage leveren aan gelijke kansen in Nederland. Samen met Afdeling Buitengewone Zaken, Studio Tast en (ink.) gaat ABN AMRO de uitdaging aan.

Persoonlijke financiën, voor (te) veel mensen nog steeds een ingewikkeld onderwerp waar we liever niet te veel over nadenken. Goed geregelde financiën zijn een vangnet dat al in plaats moet staan voordat je valt. Dit vangnet, deels verzorgd door jouw werkgever en de overheid, blijkt niet even sterk voor iedereen. Weeffouten uit ons verleden hebben gezorgd voor een systeem dat over het algemeen veel gunstiger is voor mannen dan voor vrouwen.

Dit heeft te maken met de inkomensverschillen tussen man en vrouw, de verdeling van zorgtaken en onderbreking van een carrière door zwangerschap. Het ligt ook aan het gebrek aan (financiële) ondersteuning daarbij, het grote aantal vrouwen dat parttime werkt, het grotere volume onbetaalde arbeid dat vrouwen verzetten en de positie van de man als uitgangspunt bij veel beslissingen en ontwikkelingen. Vanuit die wetenschap gaan de drie ontwerpstudio’s samen met ABN AMRO aan de slag met de volgende ontwerpvraag:

Hoe kunnen we een (grotere) financiële onafhankelijkheid bewerkstelligen door beter aan te sluiten bij de belevingswereld van vrouwen?

Afdeling Buitengewone Zaken

Afdeling Buitengewone Zaken (Afbuza) verheldert complexe maatschappelijke vraagstukken en brengt mensen in beweging. Als social design bureau legt Afbuza het gedrag van nieuwe en bestaande doelgroepen onder de loep. De bevindingen gebruiken ze voor het ontwikkelen van vindingrijke prototypes en nieuwe perspectieven voor mogelijke toekomsten. Zo zorgen ze ervoor dat organisaties koplopers blijven die zelfstandig en gericht kunnen innoveren.

Studio Tast

Studio Tast richt zich op de cross-over tussen technologie, ontwerp en leren. De multidisciplinaire ontwerpstudio benadert de complexe vraagstukken van vandaag de dag als kansen die we niet eerder gezien of aangepakt hebben. Tast gelooft dat een nieuw perspectief op onze huidige manieren van leren en werken van essentieel belang is. Om positieve verandering binnen organisaties te stimuleren, ontwerpen ze vernieuwende oplossingen om gemotiveerd mee te leren en groeien.

(ink.)

Als multidisciplinaire ontwerpstudio combineert (ink.) gedragswetenschap en psychologie met de kracht van ontwerp. Op deze manier creëren ze merken, producten & diensten die het beste in mensen naar boven halen. Inclusieve producten en diensten, die goed voor ons zijn en de wereld om ons heen, ook op de lange termijn.