17 mei 2023 Nieuws

Deze ontwerpstudio’s pakken schuurgebieden aan

In alweer het derde What if Lab in samenwerking met Sweco, gaan Starling Associates, Space&Matter, en cocosmos ieder aan een eigen concept of oplossing werken voor toekomstbestendig woon- werk-, en leefomgeving in schuurgebieden. Gebieden waar industrie tegenover wonen staat, mobiliteit tegenover leefbaarheid of natuur tegenover landbouw, waarin functiemenging (mixed-use) plaatsvindt. In het lab ‘Rethinking shared space’ is Sweco op zoek naar hybride en adaptieve oplossingen waarin zowel sociale cohesie als verbinding met de natuur plaats krijgt. De ontwerpers zullen hierbij samenwerken met experts binnen Sweco, waarin ze ieder vanuit een ander perspectief met het vraagstuk aan de slag gaan. Wil je meer weten over de geselecteerde ontwerpers? Lees dan verder!

Op 16 mei in het Sweco kantoor, te Eindhoven, vond de officiële kick-off van het lab plaats. Op deze dag ontmoetten de Sweco experts en de ontwerpers elkaar voor het eerst. De drie studio’s presenteerde kort over hun ontwerpachtergronden en vertelde over projecten die ze eerder hebben gedaan. Ook kregen de ontwerpers twee potentiële klant casussen voorgeschoteld, werkelijke mixed-use gebieden die als basis en inspiratie kunnen dienen voor het lab.

Space&Matter
Circular Living Lab
De Ceuvel

Space&Matter

Dit vraagstuk wordt door Space&Matter benaderd vanuit een ruimtelijk perspectief. Space&Matter is een architectuur- en stedenbouwstudio die zich richt op circulair en gemeenschapsgericht ontwerpen. Ze geloven dat het combineren van sociale en ecologische verantwoordelijkheid de enige manier is om bloeiende ruimtes te creëren. Om ervoor te zorgen dat ze blijven innoveren voor een positieve impact, lanceerden ze hun Research & Design LAB – waarin ze herdenken en herontwerpen voor toekomstige duurzame systemen. 

De studio ontwerpt innovatieve projecten en ontwikkelt toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgevingen. Voorbeelden hiervan zijn De Ceuvel, een circulariteitsspeelplaats met gedeelde werkruimtes, en het Circular Living Lab project in Finland. Space&Matter is ervaren in het faciliteren van actieonderzoek en co-ontwerp processen zoals Co-Operate, en het creëren van collectieve woongemeenschappen zoals Schoonschip en Wij_land.

“In onze projecten streven we naar een evenwicht tussen sociale, ecologische en economische waarden. Gedeelde ruimtes hebben de potentie voor deze geïntegreerde en adaptieve oplossingen. Het What if Lab is een kans om te leren en samen te werken met gelijkgestemde organisaties om innovatieve ideeën in het ruimtelijke domein bloot te leggen en tegelijkertijd verschillende lagen in de gebouwde omgeving te integreren door middel van systemisch ontwerp.” – Elvira Kok (Space&Matter)

Starling
Landslice
Valuescapes

Starling Associates

Vanuit een digitaal perspectief gaat Starling Associates aan de slag. Starling Associates is een studio voor ruimtelijk inzicht, strategie en ontwerp dat positieve landschappen creëert op het raakvlak van natuur, mensheid en technologie. De ontwerpers van Starling omarmen de complexiteit van onze ecosystemen door de complexe interacties tussen sociale en ecologische actoren te begrijpen. Door innovatief ontwerp en intelligente softwarestrategieën te combineren, integreren ze op de natuur gebaseerde kennis, bevorderen ze ruimtelijk rentmeesterschap en creëren ze regeneratieve ruimtes.

Als een nieuw samenwerkingsverband met frisse ambities ontwikkelt Starling Studio nieuwe horizonnen voor de landschappen van vandaag en morgen door middel van op de natuur gebaseerde ontwerpoplossingen, zoals Landslice. Deze projecten worden ondersteund door de uitgezoomde perspectieven die de instrumenten in Starling Cloud mogelijk maken, zoals Valuescapes, dat ruimtelijk inzicht geeft in het ecologische en sociale potentieel van ons landschap.

“Zoals de natuur ons laat zien, is creatie altijd een verbintenis, gegrond in een veranderende context. Dit What if Lab presenteert precies die setting. Samenhang en verbinding zijn voorwaarden voor de evenwichtige omgevingen van de toekomst. We kijken uit naar het creëren van oplossingen op meerdere schaalniveaus die een veelheid aan kwaliteiten integreren, door een samenwerking met onze collega-ontwerpers die precies dezelfde voorwaarden bevordert.” –  Lars van Vianen (Starling Studio)’

Cocosmos
Knoop XL
Deelhub

cocosmos

Tot slot gaat cocosmos het sociale perspectief implementeren binnen dit vraagstuk. cocosmos is een in Eindhoven gevestigd ontwerp- en onderzoeksbureau dat cocreatieprocessen in stedelijke ontwikkeling begeleidt. Ze zien uitdagingen waar zij als ontwerpers – samen met belanghebbenden – kunnen bijdragen aan het vormgeven van inclusieve steden en samenlevingen en de manier waarop mensen samenleven. De studio ontwikkelt prikkelende instrumenten om motieven te onderzoeken en zeer verschillende mensen en belangen samen te brengen.

Eerdere projecten van cocosmos zijn onder meer De Deelhub, waarbij de studio prikkels onderzocht om mensen vervoer te laten delen en een multifunctionele hub voor de openbare ruimte ontwierp. Knoop XL was een interactieve tentoonstelling over de stadsontwikkeling van de nieuwe buurt die de verbeelding van bewoners en bezoekers van de stad prikelden, en werd 2 jaar op rij tentoongesteld tijdens Dutch Design Week.

“Hoe gaan we om met gebieden waar meerdere functies samen moeten komen? Dit leidt onvermijdelijk tot conflicterende perspectieven, maar als ontwerp-onderzoekers zien wij deze verschillen als productief en waardevol. Wij brengen deze belangen samen door middel van co-creatie. Door alle belanghebbenden een stem en rol te geven in het ontwikkelingsproces streven we ernaar om potentiële meerwaarde te realiseren wanneer een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt.” -Philémonne Jaasma (cocosmos)