17 oktober 2023 Nieuws

Deze ontwerpers bouwen met Vattenfall aan circulariteit in windenergie

Wat doen we met de materialen van ontmantelde windturbines van windparken die de operationele levensduur van 30 jaar hebben bereikt? Recyclen is een stap in de goede richting, maar het innovatieteam binnen Vattenfall denkt dat er meer mogelijk is met de ontmantelde onderdelen dan direct hergebruik. Daarom slaan Vattenfall en What if Lab de handen ineen om samen met ontwerpers nieuwe scenario’s te ontwikkelen waarin windparken een kleine tot geen materiële voetafdruk hebben. Wie zijn de deelnemende ontwerpers? En waar kijken ze naar uit? We stellen ze graag voor! 
Jasper Manders, Sonja Draskovic & Ronald Schleurholts van Cepezed

cepezed

cepezed werkt al sinds de oprichting in 1973 aan adaptieve, circulaire gebouwen die ontworpen zijn als slim bouwpakket van geprefabriceerde elementen. Door de jaren heen is dit bouwpakket verbreed met geprefabriceerde bouwelementen van hernieuwbare biobased grondstoffen of juist hergebruikte bouwmaterialen.

“Voortdurend is cepezed bezig met het zoeken naar en introduceren van materialen uit andere industrieën in de vaak wat conservatieve bouwsector. Met een groep inspirerende ontwerpers en de vakmensen van Vattenfall hopen we ook nu weer te innoveren, te verrassen en te inspireren.” – Jim Navarro 

Chris Kievid © Maarten de Groot

Interactivist (Chris Kievid)

Interactivist, opgericht door Chris Kievid, is een vooruitstrevend ontwerpcollectief waar innovatie, interactie en activisme samenkomen. De studio wordt gevoed door nieuwsgierigheid en zet domeinoverschrijdend denken in om milieu-uitdagingen aan te pakken, waarbij stedelijke ruimtes worden gebruikt als canvas voor verkenning en interactie. Ze staan bekend om het ontwerpen van meeslepende, grootschalige kunstwerken die transformatieve verhalen creëren. 

“Dit What if Lab lonkt met de belofte van transformatie. Ik kijk er naar uit om me aan te sluiten bij dit uitzonderlijke team van experts en met gebundelde kracht het onvoorspelbare en onverwachte aan te pakken. Het is mijn ambitie om een spectrum van onbenutte mogelijkheden te onthullen. Waar we in ontmantelde turbines meer zien dan afgedankte technologie en materialen; zien we een toekomst die gevoed wordt door hernieuwde doelen en duurzame innovatie.” – Chris Kievid

Team Studio Carbon

Studio Carbon

Studio Carbon is een wereldwijd ontwerpbureau met geïntegreerde expertise in industrieel ontwerp, communicatieontwerp, UI/UX-design en ontwerpstrategie. Ze werken samen met transformerende bedrijven, instituten en overheden om oplossingen te creëren die schaalbaar en holistisch zijn. Met een portfolio variërend van duurzame diamanten tot satellietinterfaces, koeienafval en hersenkoptelefoons. Ze geloven dat ontwerp een superkracht is die sectoren overstijgt, gedreven door haar unieke vermogen om de status quo in twijfel te trekken. 

“Energie heeft een diepe relatie met talloze aspecten van onze samenleving – levensstijl, cultuur, keuzes en gedrag. Nu energie wereldwijd verandert in hernieuwbare en regeneratieve bronnen, is het een belangrijke kans voor ons om die relatie opnieuw vorm te geven. Die relatie is wat ons het meest verheugt om te samen te werken met een energiepionier als Vattenfall.” – Itika Gupta

Team Superuse

Superuse

Superuse is een internationaal architecten collectief voor circulair en duurzaam ontwerp. Zij zien ontwerp niet als een lineair, maar circulair proces van gebruik en hergebruik. De focus ligt op de verborgen eigenschappen van gebruikte materialen en hoe deze waarde kunnen toevoegen aan nieuwe producten en gebouwen. Hun werk is gebaseerd op de Blauwe Economie, een holistische blik op de natuur, de mensheid en de economie met het doel om geen afval meer te laten ontstaan, doordat alles terug kan keren in de materiaalketen. 

“Vanuit Superuse hebben we de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met het ontwerpen met windmolenwieken, waarbij onze spinoff Blade–Made zich volledig richt op het hergebruiken hiervan. Ik kijk er naar uit om in het What If Lab meer te leren over alle andere onderdelen van de windmolen. Ik zie een kans om alle onderdelen die gemaakt zijn van glasvezel en epoxy te inventariseren en met concrete ruimtelijke toepassingen te komen waarbij zo min mogelijk materiaal afval zal worden.” – Jos de Krieger

De kick-off van dit lab vindt plaatst op 24 oktober tijdens de expert sessie circulariteit in windenergie door Vattenfall. Houd onze social media in de gaten voor updates in dit lab!