25 april 2023 Nieuws

De waarde van ontwerponderzoek

What if Lab ondersteunt actief ontwerpers en onderzoekers in het veld door bij te dragen aan relevante en impactvolle onderzoeken. Daarom delen we graag de volgende twee onderzoeksprojecten: Beyond Projects uitgevoerd door Shay Raviv en Bouwen aan synergetische samenwerkingen door Thomas van Arkel en Nynke Tromp. Beide onderzoeken geven concrete handvatten voor ontwerpend onderzoek in de praktijk.

Visual Essay: Beyond Projects

Waarom blijven sommige sociale ontwerpprojecten een kortdurende interventie? Hoe kunnen we verder gaan dan de symbolische uitvoering van veelbelovende ideeën? Design researcher Shay Raviv, lanceerde recent haar visual essay: Beyond Projects. Hiervoor onderzocht ze welke barrières in social design ervoor zorgen dat de continuïteit en doorontwikkeling van dergelijke projecten vaak gelimiteerd is. Haar voorstel? Vijf werkbare benaderingen om de duurzaamheid van social design projecten te vergroten. We bedanken Shay voor het includeren van diverse What if Lab casussen.

Bouwen aan synergetische samenwerkingen: Een onderzoek naar werken over grenzen in complexe veiligheidsvraagstukken

Steeds vaker werken publieke (veiligheids)organisaties samen met creatieve professionals. Deze samenwerkingen zijn beloftevol, maar ook lastig en kwetsbaar. Het kan veel opleveren als opdrachtgever en opdrachtnemer meer in partnerschap samenwerken, maar hoe ontwikkel je een langdurige, continue vorm van samenwerken in een systeemcontext van inkopen en aanbesteden, en van efficiëntie en resultaatgerichtheid? In dit onderzoek doen Thomas van Arkel en Nynke Tromp een eerste aanzet voor het ontwikkelen van werkwijzen die synergetische samenwerkingen ondersteunen.

In dit onderzoek keken Thomas en Nynke naar een aantal Embassy Labs, die de methodieken van What if Lab.

Kennis- en werksessie: Ontwerpend onderzoek bij maatschappelijke vraagstukken.

Op woensdag 3 mei organiseert Design Works (What if Lab en World Design Embassies) een kennis- en werksessie. Hierbij delen social designers en onderzoekers Thomas van Arkel, Kornelia Dimitrova en Shay Raviv de belangrijkste inzichten uit hun onderzoeken. Alle drie de onderzoeken houden zich bezig met ontwerpend onderzoek bij maatschappelijke vraagstukken en hebben geleid tot concrete stappen en aanbevelingen voor zowel ontwerpers als organisaties die werken met ontwerpers. In de aansluitende werksessie borduren we voort op deze inzichten en verkennen we concrete handvatten om ontwerpend onderzoek toe te passen in de praktijk. Hoe kunnen we dit vertalen naar meer effect en impact voor nieuwe trajecten? Wat kan daarin jouw rol zijn als ontwerper of opdrachtgever?

We delen deze twee onderzoeken omdat we graag bijdragen aan kennisontwikkeling en hier een ondersteunende rol in hadden. Door deze resultaten te delen hopen we dat ontwerpers, organisaties en overheden kunnen leren van deze succesvolle onderzoeksprojecten om uiteindelijk hun impact te vergroten.