23 december 2021 Nieuws

De Achtse Trein brengt alles dichterbij

In samenwerking met World Design Embassies zijn we gestart met Embassy Lab ’15-minute City’. Nu zijn we in de eindfase van dit Lab beland en heeft Bygg Architecture & Design een visie ontwikkeld over hoe het concept van de 15-minuten stad in Eindhoven gerealiseerd kan worden.

De kern van de 15-minuten stad is het uitdagen van de reden om te reizen en te verplaatsen, eerder dan het huidige vervoer efficiënter te maken. Door dit te analyseren en verschillende diensten aan te bieden en deze te verplaatsen, worden de vervoersbewegingen geminimaliseerd. Dit leidt automatisch tot een andere benadering van stedenbouw en ontwerp. Het intensieve onderzoek dat Bygg heeft uitgevoerd, heeft geleid tot drie hoofdthema’s: wilde natuur, technologische soberheid, en sociale veerkracht. Zij verkennen deze drie thema’s in hun overkoepelende concept Achtse Baan.

Wijk transformeren tot de Achtse Baan

Bygg concludeerde tijdens dit lab dat het oorspronkelijke concept van de 15-minuten stad vooral weerklank vindt in grote steden als Parijs en Barcelona. Voor Eindhoven gelden andere uitgangspunten. De ontwerpers hadden dus behoefte aan een bredere scope en een meer holistische benadering die past bij het culturele en stedelijke landschap.

Daarom introduceren ze de Achtse Baan, een overkoepelend concept waarmee ze de manier waarop de huidige voorstedelijke wijken worden gepland herdefiniëren en heroverwegen. Om mensen vatbaar te houden voor nieuwe ideeën, koos de studio voor een abstractieniveau voor het project dat balanceert tussen haalbaar en ontastbaar om niet te opdringerig of te radicaal te zijn. Achtse Baan is een concept om de mobiliteit en leefbaarheid van een Nederlandse voorstadswijk te verbeteren door het creëren van knooppunten binnen een stad of gemeente die alle essentiële diensten binnen een redelijke afstand leveren.

In de Achtse Baan wordt de buurt omgevormd tot een meer fiets- en wandelvriendelijke buurt, met meer groen en minder harde technische materialen. Om het gevoel van mobiliteit te behouden, stelt Bygg voor om de aansluiting op het hoofdwegennet te behouden, maar alle auto’s centraal te parkeren op het commerciële terrein in het zuidelijke deel van de wijk. Dit gebied is binnen 5 minuten fietsen bereikbaar voor iedereen in die buurt.

De verouderde parkeergarages kunnen worden getransformeerd in gedeelde werkruimten, de parkeerplaatsen op straatniveau kunnen ruimte worden voor groen leven.

Natuurlijk zijn er nog veel meer behoeften die in een wijk vervuld moeten worden. Boodschappen, doktersbezoek, recreatie enz. Dus hoe krijgen we alle essentiële voorzieningen binnen een redelijk bereik? Bygg stelt de Achtse Trein voor!

The Achtse Trein

Voor dit specifieke project hebben zij de Achtse Trein ontworpen op de Franse Baan, een hoofdweg in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven.

De Achtse Trein is een winkelcentrum, buurthuis, sportschool, dokterspost en alles wat je nog meer kunt bedenken. De trein rijdt door de wijk en brengt de stad tot voor uw deur, in een gesloten lus. De trein maakt in een week tijd een volledige rondrit door de wijk en rijdt ’s nachts van punt naar punt.

Het belangrijkste van de Achtse Trein is dat het een niet-commerciële en commerciële plek is, een plek om naartoe te gaan en elkaar te ontmoeten, een plek die dynamisch en toch stabiel is, een plek die zich richt op iedereen. Een centrale ontmoetingsplaats of een gemeenschapscentrum waar je ruimte kunt reserveren voor een evenement. Ook een plaats voor eenvoudige dingen zoals het inleveren van je recyclage en afval.

De trein laten rondrijden lijkt een grote inspanning, maar het creëert dynamiek, en het stelt voor om het idee en de markt vrij te maken die bij de centrale ruimte horen. Daarnaast zorgt het ervoor dat ook ouderen of minder validen gebruik kunnen maken van het perron als het dicht bij hun huis is.

Voorlopig wordt dit concept geïntroduceerd als een platform om mensen te laten speculeren welke voorzieningen we kunnen huisvesten en welke mogelijkheden we zien voor onze eigen buurt. Wat zou jij graag willen zien?