Credits: Evy Gobbens
21 juli 2023 Nieuws

Collaborations For Future – Open call voor ontwerpers

Om actie te ondernemen voor de klimaatuitdagingen waar we voor staan, moet de creatieve sector nauwer samenwerken met klimaatonderzoekers. Het gaat er niet om waar wetenschappers en ontwerpers aan kunnen werken, maar hoe ze effectiever en duurzamer kunnen samenwerken om de urgente transformaties die onze samenleving nodig heeft te informeren en te verbeelden. Hoe kunnen we samenwerkingsvormen bedenken, ontwikkelen, testen en ondersteunen die dit mogelijk maken?

Foundation We Are, NIOZ, KNMI, Social Design Showdown, PBL, Universiteit Utrecht, TU/e en Pakhuis de Zwijger kondigen met trots de lancering aan van Collaborations for Future – een nieuw incubatorprogramma dat design en klimaatwetenschap samenbrengt. Het doel van het programma is om innovatieve opdrachtgeversmodellen, methodologieën, tools en structuren te creëren die creatieve professionals in staat stellen om effectief samen te werken met klimaatwetenschappers.

Op 18 juli kondigde 2023 Foundation We Are een open oproep aan voor ontwerpers om deel te nemen aan het Collaborations for Future programma. Tien ontwerpers zullen worden geselecteerd om samen te werken met tien klimaatwetenschappers van de samenwerkende onderzoeksinstituten. Samen zullen ze methoden, experimenten, campagnes of andere creatieve uitkomsten ontwikkelen die verschillende klimaatuitdagingen kunnen aanpakken.

Foundation We Are zal een onderzoekstraject opzetten dat complementair is aan de 10 1-op-1 samenwerkingen. Het doel is om interdisciplinaire uitwisselingen te faciliteren en inzichten en tools te ontwikkelen die kunnen worden geïmplementeerd door klimaatinstituten, ministeries en andere (semi-)publieke instellingen om samen te werken met de creatieve sector bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Collaborations for Future duurt 18 maanden, van juni 2023 tot november 2024.

Het programma wordt afgesloten met een symposium, georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en Foundation We Are, en een tentoonstelling tijdens Dutch Design Week 2024 in het hoofdkantoor van Foundation We Are. De individuele samenwerkingen tussen ontwerpers en wetenschappers zullen plaatsvinden van oktober 2023 tot juli 2024. Gedurende deze periode zal er een publieke serie crossdisciplinaire evenementen over klimaatverandering plaatsvinden. Deze reeks evenementen nodigt professionals uit andere domeinen uit, zoals journalistiek, psychologie en film, om hun perspectief op en ervaringen met het begrijpen van klimaatverandering bij te dragen.

Collaborations for Future is een van de 17 projecten die mede mogelijk worden gemaakt door het programma Innovation Labs, dat een impuls geeft aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Dit programma wordt uitgevoerd door het Creative Industries Fund NL en CLICKNL in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.