23 april 2021 Nieuws

Brede Welvaart, hoe bespreek je dat?

De ontwerpers van collectief Kade Clubhuis zijn in opdracht van Gemeente Eindhoven aan de slag voor ‘Blik op Eindhoven’; een What if lab waarin samen met inwoners van de stad de ‘brede welvaart’ wordt onderzocht. Op 28, 29 en 30 april wordt het startschot gegeven op 15 verschillende locaties in de stad.

Tegenwoordig gaat het in de politiek en in het maatschappelijk debat steeds vaker over ‘brede welvaart’ als maatstaf voor het welzijn van burgers. Dat betreft niet alleen zaken als economie en inkomen, maar ook gezondheid, onderwijsniveau, toegankelijkheid van voorzieningen, leefomgeving, gevoel van veiligheid en vele andere factoren. Deze statistieken worden zowel nationaal als regionaal gemonitord door CBS. Gemeente Eindhoven is benieuwd naar het verhaal achter de cijfers en is daarom gestart met ‘Blik op Eindhoven’, een traject dat eind 2021 moet resulteren in een Brede Welvaart Agenda die is opgesteld samen met de inwoners van de stad.

De ontwerpers van Kade Clubhuis hebben de opdracht gekregen de Eindhovenaren te bevragen op hun persoonlijke ervaring van brede welvaart. Hoe vinden mensen zelf dat het met ze gaat? En op welke manier draagt de stad daar aan bij? Tijdens de Burgertop op 28, 29 en 30 april leggen de ontwerpers hun oor te luister op 15 verschillende plekken in Eindhoven om deze verhalen op te tekenen.

Voor de vormgeving van de gesprekken hebben de ontwerpers van Kade Clubhuis – dankbaar gebruik makend van de titel ‘Blik op Eindhoven’ – honderden conservenblikken aangeschaft om te verwerken in hun ontwerp. Ze ontwikkelen vijf verschillende mobiele installaties, waarmee voorbijgangers op speelse en laagdrempelige manier worden uitgenodigd om in gesprek te gaan. De belangrijkste conclusies uit die gesprekken worden letterlijk ingeblikt en bewaard als een soort tijdscapsules. De uitkomst van deze gesprekken vormt de basis voor het vervolgtraject van Blik op Eindhoven.

Op 22 mei organiseert Gemeente Eindhoven een online talkshow waarin wordt verteld wat er tijdens de Burgertop is opgehaald. Hieruit worden drie tot vijf thema’s gekozen om in kleine teams verder uit te diepen. Tijdens Dutch Design Week 2021 zal de uiteindelijke Agenda Brede Welvaart worden gepresenteerd.